« بزرگترين هجرت! | HOME | همنشينی با الکسيس کارل!! »

شنبه،25 اوت 2002

نيايش

به نام خدا
خدايا! به من توفيق تلاش در شکست ـ صبر در نوميدی ـ رفتن بی همراه ـ جهاد بی سلاح ـ کار بی پاداش ـ فداکاری در سکوت ـ دين بی دنيا ـ مذهب بی عوام ـ عظمت بی نام ـ خدمت بی نان ـ ايمان بی ريا ـ خوبی بی نمود ـ گستاخی بی خامی ـ مناعت بی غرور ـ عشق بی هوس تنهايی در انبوه جمعيت ـ دوست داشتن دوست بی آنکه دوست بداند، روزی کن.
زنده ياد علی شريعتی

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ شنبه،25 اوت 2002