« نيايش | HOME | مذهب عليه مذهب!! »

دوشنبه،27 اوت 2002

همنشينی با الکسيس کارل!!

به نام خدا
الکسيس کارل يک زيست شناس بوده است از اين جهت پای صحبت های او نشستن و در اين باره انديشيدن خالی از لطف نخواهد بود. زيرا او نه يک مذهب شناس و نه يک پدر مقدس است
بلکه او کسی است که در رشته زيست شناسی دو جايزه نوبل دارد.
((نيايش پرواز روح آدمی است به طرف آن کانون روحانی عظيم ومرموز کائنات.))
((هيچ ملتی در تاريخ، به سقوط و زوال قطعی نيفتاده مگر آنکه از پيش، با ترک نيايش، خود را برای مرگ آماده کرده است.))
((کسانی که بامداد نيايش ميکنند و تا شامگاه همچون جانور وحشی زندگی ميکنند آنها کسانی هستند که آثار دعا را در خود هيچگاه نمی يابند.))
ملاحظه ميکنيد که هيچ گونه تعصب فرقه ای، حزبی يا طبقاتی در قلم اين مرد دیده نمی شود که این خود جای بسيار تامل دارد!
هورمزد

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ دوشنبه،27 اوت 2002