« توجيه؛ خطری مخوف که هيچگاه جدی گرفته نمی شود!!! | HOME | نيايش »

جمعه،24 اوت 2002

بزرگترين هجرت!

به نام خدا
((بميريد قبل از آنکه بميريد))
بر روی اين جمله فکر کنيد چون از هر نظر شما را سيراب می کند.
هورمزد

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ جمعه،24 اوت 2002