« همنشينی با الکسيس کارل!! | HOME | بازگشت! »

سه‌شنبه،28 اوت 2002

مذهب عليه مذهب!!

به نام خدا
وقتی هر کسی با هر نوع بينشی به جوامع بشری می نگرد که اصلا نياز نيست که جامعه شناس يآ هر متخصص ديگری باشد، فقط نياز به نگاه دارد که در جوامع مذهبی يعنی جوامعی که مذهب به عنوان يک رکن انکار ناپذير مطرح است که يا قدرت سياسی زيادی دارد و اگرنه در بين مردم بسيار جاافتاده و صد البته اين ملت فقط در مواقع خاص بياد دين می افتند. به هر حال اين تيپ جوامع که از مذاهب رسمی يا نافذ بر خوردارند يا ساکنند يا رو به عقب درحال حرکتند.
زوال و يا خرابی در اين نوع جوامع به وفور به چشم می خورند. حال اين پرسش حياتی در اينجا مطرح که آيا اين عقب ماندگيهای فجيع اساسا از دين است يا مشکل از جای ديگر آب ميخورد.
ادامه دارد.....
هورمزد

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه،28 اوت 2002