دوشنبه،22 دسامبر 2009
» عروسی لهستانی
عکسی در فوتوبلاگم از سفرم به ورشو