دوشنبه،21 دسامبر 2004

چله ی من

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد *** که بود ساقی و این باده از کجا آورد چه راه می زند این مطرب مقام شناس *** که در میان غزل قول آشنا آورد تو نیز باده به چنگ...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 02:42

یکشنبه،20 دسامبر 2004

رو به آسمان در شب

ادبیات آمریکای لاتین تقریبا همواره مبارزه جو بوده است و نویسنده تقریبا همیشه با گزینش آرمان های آزادی خواهی ، مخالفت مصممانه با دیکتاتوری هایی که از تقریبا یک قرن پیش زندگی این جامعه های جوان را خفه می کنند...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 02:26

چهارشنبه،16 دسامبر 2004

به خدا من شرمنده خودم، شما و این بلاگ هستم......

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 17:09

پنجشنبه،10 دسامبر 2004

توافق

خانم عزیز زمستان نوبت من است. مدتها با هم موافقت کرده ایم. هر دو می دانیم که مرگ تلخ است و تقوی کلمه ایست تو خالی و بی معنی. و آدم عاقل فرصت را از دست نمی دهد. بئاتریس؛ آرتور...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 16:43

شنبه، 5 دسامبر 2004

ماهیگیران هلندی

...چه، زنهایی در دنیا هستند و چه زندگی ها می کنند که مجبورند وقت و بی وقت به دهکده های ماهیگیران هلندی پناه ببرند تا استراحت کنند و شفا بیابند. بئاتریس؛ آرتور شنیتسلر...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 21:48

چهارشنبه، 2 دسامبر 2004

گندم

بي گندم نان نيست بي نان، سفره نيست بي سفره، عشق نيست بي عشق گندم ......

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 18:22