« رو به آسمان در شب | HOME | »

دوشنبه،21 دسامبر 2004

چله ی من

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد *** که بود ساقی و این باده از کجا آورد
چه راه می زند این مطرب مقام شناس *** که در میان غزل قول آشنا آورد
تو نیز باده به چنگ آر و را صحرا گیر *** که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن *** که باد صبح نسیم گره گشا آورد
رسیدن گل و نسترن به خیر و خوبی باد *** بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد
صبا به خوش خبری هد هد سلیمان است *** که مژده طرب از گلشن سبا آورد
علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی ست *** برار سر که طبیب آمد و دوا آورد
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ *** چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد
به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم *** که حمله بر من ذرویش یک قبا آورد
فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند
که التجا به در دولت شما آورد

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ دوشنبه،21 دسامبر 2004