« الو | HOME | بدون l4w هم دنيا می چرخه! »

پنجشنبه،26 سپتامبر 2003

خسته شدم از اين زندگی

خسته شدم از اين زندگی کثافت

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه،26 سپتامبر 2003