شنبه،20 ژوئیه 2008

مرگ در بهشت و یا روزی که ما نگذاشتم او لذت پرواز را تجربه کند

لینک...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 22:25 | Comments (0)

پنجشنبه،18 ژوئیه 2008

روح پرشکوه ایران

فکر کنم شماره اخیر ماهنامه بینظیر نشنال جئوگرافیک شماره‌ای است واجب برای کتابخانه هر ایران دوستی، من شخصا هنوز این شماره مجله را تهیه نکردم ولی از وبسایت نشال جئوگرافیک می توان این شماره کمی مزه مزه کرد. مقاله‌ای راجع...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 01:22 | Comments (1)

جمعه، 5 ژوئیه 2008

Google Stockholm

منبع...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 11:40 | Comments (0)