چهارشنبه،27 ژانویه 2005

3,2,1

به قول دکتز الهی قمشه ای، شروع دوباره با بهترینه کلمات : بسم الله الرحمن و الرحیم...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 23:18

چهارشنبه، 6 ژانویه 2005

فعلا

به خاطر امتحانات وقت نمی کنم تا 8 بهمن نت بیام ولی شک نکنید که بعد از اون تاریخ به طور مرتب اینجا رو به روز نگه می دارم....

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 16:27

یکشنبه، 3 ژانویه 2005

مثل زندگی

پسر با چهره اي سفيد و بي روح روي تخت سردخانه ورامين دراز کشيده بود. دختر هنوز منتظر... و سکه هاي روي جاده در طلوع يک روز زمستاني به مرگ مي خنديدند. صالح سوم دي ماه هشتاد و سه...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 03:08

شنبه، 2 ژانویه 2005

زندگی عادت با تو بودن است......

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 02:33