« . | HOME | شب های ورامین »

پنجشنبه، 1 اکتبر 2004

عقیده

                           


من هیچ عقیده ای ندارم.هیچ عقیده ای !چیزی که فراوان است عقیده است، همه جا را پر کرده، کتابخانه ها، کافه ها، کله آدم ها لبالب از فکر و عقیده است!
دکتر لویی فردینان سلین در گفتگو با پروفسور ایگرگ

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه، 1 اکتبر 2004