« امروز ساعت ۱۵:۲۰ ميرم اروميه | HOME | گل بگيرن اين وبلاگو!!!! »

یکشنبه،16 سپتامبر 2002

خود شکوفايی!!

به نام خدا
((حقيقت را به شما نشان دادند، اگر به درستی بنگريد. و ندای حق را به شما رساندند، اگر خود بشنويد! و به راه راست هدايتتان کردند، اگر هدایت پذيريد! به راستی که، مطالب عبرت آموز اندرز دهنده را آشکارا ديديد.))
حضرت علی

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ یکشنبه،16 سپتامبر 2002