« new color ،new idea | HOME | اينترنت مكن »

یکشنبه،21 اکتبر 2002

بستنی

پسر بچه ای وارد يک بستنی فروشی شد و پشت ميزی نشست. پيشخدمت يک ليوان آب برايش آورد.پسر بچه پرسيد:يک بستنی ميوه ای چند است ؟ پيشخدمت پاسخ داد : ۵۰ سنت.پسر بچه دستش را در جيبش برد و شروع به شمردن کرد. بعد پرسيد: يک بستنی ساده چند است؟
در همين حال ، تعدادی از مشتريان در انتظار ميز خالی بودند. پيشخدمت با عصبانيت پاسخ داد:۳۵ سنت.پسر دوباره سکه هايش را شمرد و گفت : لطفا يک بستنی ساده.پيشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت. پسرک نيز پس از خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت .
وقتی پيشخدمت بازگشت ، از آنچه ديد شوکه شد . آنجا در کنار ظرف خالی بستنی ،۲ سکه ۵ سنتی و ۵ سکه ۱ سنتی گذاشته بود ـ برای انعام پيشخدمت .


داستانی رو که خونديد از کتاب هفده داستان کوتاه کوتاه گزيده سارا طهرانيان است.که در ۳۰۰۰نسخه و به قيمت ۴۰۰ تومان توسط نشر کتاب خورشيد در اردی بهشت ۸۱ منتشر شده .
جالبه که بدونيد که مترجم کتاب متولد سال ۱۳۵۹ هست.همين!

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ یکشنبه،21 اکتبر 2002