« آنکه يافت می نشود آنم آرزوست! | HOME | Blue Day »

پنجشنبه،17 اکتبر 2003

سكانس خوب: دكتر استرنج لاو

اين فيلم را دوست دارم چون سياست را هم عرض مسائل غير اخلاقي مي داند. در سكانس از فيلم دكتر استرنج لاو (پيتر سلرز) به توصيف پناهگاه هايي مي پردازد كه قرار است بعد از شليك بمب - روز رستاخيز (Doomsday) روس ها، براي بقاي نسل بشر به كار گرفته شوند. در آنجا هر مردي با 10 زن طرف است. مردها براساس توانايي هاي سياسي و اجرايي شان و زن ها به خاطر جذابيت هاي ظاهري و فيزيكي انتخاب مي شوند. او مي گويد در اين پناهگاه ها به جز توليد مثل و زاد و ولد آدمي هيچ اتفاق ديگري نمي افتد. شخصيت ديگر قصه (با بازي جورج سي اسكات) هم از اين ايده كه بقيه عمرش را با زن  ها بگذراند به شدت استقبال مي كند. شما در اين سكانس با يك موقعيت كاملا ابزورد طرفيد اين آدم ها در يك قدمي مرگ بشر، به غرايزشان فكر مي كنند و اين گونه است كه مردان براي تمامي دنيا تصميم مي گيرند.


به نقل از ستون شيرين و پست ، صفحه سينمايی روزنامه شرق

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه،17 اکتبر 2003